Alles duurder? Dat pak je toch samen aan?

Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek stegen de prijzen van voedingsmiddelen in de winkels tussen 2007 en 2017 met 18 procent. En begin 2018 waren de prijzen van voedingsmiddelen volgens het statistiekbureau gemiddeld 2,7 procent hoger dan in 2016. Dit was de sterkste prijsstijging na 2008 en volgens het CBS vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van autobrandstoffen en elektriciteit. Prijzen ontwikkelen zich continu, van omhoog naar omlaag en weer terug. Dit wordt volatiliteit genoemd.
 
Volatiliteit kan een kans of juist een bedreiging vormen, maar het is hoe dan ook een belangrijk gegeven waar je met de inkoop van je producten rekening mee moet houden. Iets waar je je processen op moet zien in te richten. Hoe pak je dat aan? En welke voordelen biedt een inkoopsamenwerking?

Volatiliteit een complex probleem?

In verschillende toeleveringsmarkten, afzetmarkten en sectoren is volgens NEVI-inkoophoogleraar Frank Rozemeijer een toenemende volatiliteit te zien. Dit fenomeen gaat samen met onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit.

Ook in de levensmiddelenindustrie is deze schommeling van prijzen te zien en beweegt de markt diverse kanten op. Leveranciers als tuinders en boeren moeten hun product nou eenmaal op een specifiek moment aanbieden. Deze markt kan allerlei verwachtingen scheppen en de prijs omhoog stuwen of juist doen dalen, afhankelijk van de prijs die potentiële kopers willen betalen. Als inkooporganisatie moet je – zeker als je van dit soort producten afhankelijk bent – innovatieve oplossingen zien te bedenken voor behoorlijk complexe vraagstukken. En om dat probleem in je eentje het hoofd te bieden, kan best lastig zijn.

Inkoopsamenwerking: meer dan een bundeling van inkoopvolumes
Om je als bedrijf tegen de complexiteit en onzekerheid van een volatiele markt te weren, kan een inkoopsamenwerking uitkomst bieden.
 
Triple i Sourcing biedt een onafhankelijk strategisch inkoopplatform voor producenten in de levensmiddelenindustrie en probeert hiermee de verhoudingen binnen een keten in evenwicht te brengen. Met een diverse set aan inkoopmodules voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en diensten speelt Triple i Sourcing in op de toenemende vraag naar een gedegen samenwerking.
 
Een goede samenwerking zorgt voor optimalisatie van de hele supply chain en creëert win-winrelaties tussen alle ketenpartners. Triple i Sourcing levert dan ook allerhande aanverwante services: van kwaliteit en marketing tot logistieke optimalisatie en van business intelligence tot financieel advies.
 
Het verschil zit hem in de gebundelde kracht: samenwerking…

  • levert meer kennis op over producten, markten en bedrijven;
  • vergroot de efficiëntie binnen de keten;
  • doet de professionaliteit van inkoop toenemen;
  • vermindert de transactiekosten en risico’s voor de deelnemende organisaties;
  • biedt een verduurzaming van de keten.

Bij alle inkopen die je jaarlijks doet wil je de juiste kwaliteit voor de beste prijs, met inkoopprocedures die voldoen aan de regels. Het gaat elk jaar weer om veel transacties met net zoveel leveranciers en dienstverleners.
 
Deskundige inkopers kunnen het verschil maken door kennis van het inkoopproces te combineren met inkoopvolume, inkooptools en actuele informatie van de markt en de klant. Als groep kunnen deze inkopers voor hun klanten op maat onderhandelen.
 
Triple i Sourcing biedt binnen haar inkoopmodule:

  • Sourcing
  • Leveranciersselectie
  • Contractmanagement
  • Artikelbeheer

Kiezen voor samenwerken

Structurele samenwerking door middel van een gemeenschappelijke inkooporganisatie helpt bedrijven een behoorlijke stap verder bij de professionalisering van hun inkoopfunctie. Door inkoopkennis en inkoopkrachten voor langere tijd te bundelen kunnen ook kleinere ondernemingen zich verzekeren van de beste professionele ondersteuning bij al hun inkoopprocessen en volatiliteit het hoofd bieden.