Big data, internet of things en meer trends

Er vindt een ware revolutie plaats als het gaat om het hanteren en interpreteren van informatie. Verdergaande digitalisering maakt steeds meer data beschikbaar. Ook als het om inkopen gaat vliegen trends, innovaties en ontwikkelingen je om de oren. Termen als “big data”, “the internet of things” en “commodity pricing” zijn aan de orde van de dag. De almaar stijgende mogelijkheden om data te genereren, delen, combineren en analyseren leiden tot nieuwe inzichten en redeneringen.

Binnen marketing zien we al vele toepassingen: in de supermarkt wordt bijvoorbeeld je route gevolgd en krijg je met je klantenpas aanbiedingen op maat. Hoe kun je binnen inkoop gebruikmaken van deze big data?

Van oorzaken naar verbanden

Met causaal verband wordt bedoeld dat een gebeurtenis het directe gevolg is van een andere gebeurtenis (oorzaak en gevolg), ook wel causaliteit genoemd. Dankzij alle informatie afkomstig uit big data, vindt er een verschuiving plaats van causaliteit naar correlatie. Met correlatie bedoelen we een statistische samenhang tussen grootheden.

Door het analyseren van big data kan een correlatie worden gevonden tussen gebeurtenissen – zonder dat daarbij de causaliteit moet worden aangetoond – en op grond waarvan voorspellingen kunnen worden gedaan op het gebied van stijgende of dalende prijzen.

Zo is er een onderneming die tarieven van miljoenen vliegtuigtickets analyseert. Op basis van deze analyse kunnen zij voorspellen of de prijs van een ticket zal stijgen of dalen, zonder de reden te achterhalen. De exacte reden voor een specifieke prijsstijging of -daling is niet van belang, omdat met informatie over de prijsontwikkelingen zelf voldoende informatie beschikbaar is.

Big data gebruiken bij inkoop

Wat zijn de voordelen van het gebruik van big data bij inkoop?

  • Meer en beter inzicht in het inkoopproces en het leveranciersbestand.
  • Belangrijke leveranciers kunnen eenvoudig worden geïdentificeerd.
  • Veranderende behoeftes kunnen inzichtelijk worden gemaakt.
  • Inkoopprestaties kunnen gemakkelijk worden vergeleken.

Het belang van data en wat hiermee gedaan kan worden blijft in toenemende mate groeien. Prijzen kunnen morgen weer anders zijn dan vandaag. Dit vraagt van de inkoper aanvullende vaardigheden en goed gebruik van beschikbare systemen.

Samen door de big data heen

Via een inkoopsamenwerking kunnen organisaties data-analisten inzetten en hun krachten bundelen. Zo kunnen ook kleinere ondernemingen optimaal gebruikmaken van de exponentiële groei aan data en kennis.

Structurele samenwerking door middel van een gemeenschappelijke inkooporganisatie helpt bedrijven een behoorlijke stap verder bij de professionalisering en digitalisering van hun inkoopfunctie.

Wilt u weten hoe u deze big data het best kunt gaan inzetten? Triple i Sourcing volgt dagelijks alle marktontwikkelingen en trends. Neem contact met ons op voor meer informatie!   

 

 

Foto: Manuel Geissinger, Pexels