Bij een inkoopsamenwerking bundelen organisaties hun inkoop, delen ze hun informatie, expertise en hulpmiddelen met als doel het behalen van voordelen:

 • Kostenbesparingen dankzij lagere inkoopprijzen.
 • Het delen van kennis en kennis op het gebied van inkoop.
 • Delen van hulpmiddelen als inkooptools.

Kortom, inkoopsamenwerking biedt schaalvoordeel. Dankzij de samenwerking kan meer kennis van producten, markten en bedrijven worden opgebouwd. Transactiekosten en risico’s voor de deelnemende organisaties verminderen door gespreide verantwoordelijkheid. Onderhandelingskracht bij, en professionaliteit van de inkoop nemen toe.

Inkoopsamenwerking met andere partijen kan op vele manieren. Deze samenwerking wordt vaak gezien als de bundeling van inkoopvolumes, maar kan veel meer opleveren.

Financieel voordeel en het verbeteren van de kwaliteit van het inkoopproces zijn voor organisaties het belangrijkste motief om samen te werken. Door alle inkoopactiviteiten gezamenlijk door een gespecialiseerd bureau of functionaris te laten uitvoeren, kan in heldere afspraken met externe suppliers het gezamenlijk beleid worden vastgelegd. Een voorbeeld van dergelijke afspraken zijn natuurlijk de inkoopvoorwaarden. 

Inkoopvoorwaarden: rechten en plichten

Inkoopvoorwaarden zijn een set algemene voorwaarden op het gebied van inkoop die integraal worden gehanteerd richting leveranciers en opdrachtnemers. Op alle contracten die met leveranciers of opdrachtnemers worden aangegaan, zijn de gezamenlijke inkoopvoorwaarden van toepassing.

Het hebben van inkoopvoorwaarden biedt een tijdsbesparing bij het sluiten van overeenkomsten, zeker als partijen vaker met elkaar zakendoen. Goederenontvangst, kwaliteitsgaranties, verpakking en levertijden kunnen in de inkoopvoorwaarden omschreven staan.

Maar ook de volgende onderdelen worden hierin vermeld en vastgelegd:

 • afspraken over de betalingstermijn;
 • betalingsvoorwaarden;
 • welk recht van toepassing is;
 • het moment waarop het eigendom van de gekochte zaak overgaat;
 • binnen welke termijn er wordt betaald;
 • afspraken over ontbinding van de overeenkomst;
 • wanneer het risico voor het verlies van goederen overgaat;
 • hoelang op welke onderdelen van de prestatie garantie wordt gegeven en op welke manier dat gebeurt.

De voordelen van gezamenlijke inkoopvoorwaarden

Het grootste voordeel van het opstellen van gezamenlijke inkoopvoorwaarden is het verbeteren van de inkoopcondities door gezamenlijke orders te plaatsen. Samenwerkende organisaties beschikken zo over de mogelijkheid om lagere prijzen te bedingen. Zo worden een optimale inzet van financiële middelen en meer inkoopkracht gecreëerd.

Bovendien kost het doorlopen van het inkoopproces de partijen minder tijd en middelen, wat zorgt voor extra efficiencyvoordelen. Door het samen maken van afspraken en het vastleggen daarvan, kan een inkoopsamenwerking bijdragen aan verbeterde inkoopvoorwaarden.

Triple i Sourcing en de diverse inkoopmodules

Triple i Sourcing ziet een toenemende vraag naar inkoopsamenwerkingen, die de impact op bepaalde processen kunnen versnellen, en biedt daarom een verscheidenheid aan inkoopmodules voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en diensten.

We leveren bovendien allerhande aanverwante services: van kwaliteit en marketing tot logistieke optimalisatie en van business intelligence tot financieel advies. Het keten denken zit ons in de genen. Met slimme oplossingen, de juiste professionals en een gezonde drive, gaan we ook uw uitdagingen op gebied van inkoopvoorwaarden aan.