De vis wordt duur betaald, net als het graan, het vlees, de zuivel, de groente en het fruit. Bepalen speculatie en volatiliteit de prijs van voedsel en kan inkoopsamenwerking evenwicht brengen?

Sinds 2005 stijgen de prijzen van basisvoedsel zoals rijst, maïs en tarwe gestaag. Een van de oorzaken is de toenemende welvaart in landen als China en India, wat een grotere vleesconsumptie tot gevolg heeft.

Een andere belangrijke oorzaak is de rol van speculanten, die op de korte termijn winst proberen te maken. Productiebedrijven in de foodindustrie krijgen te maken met een zware druk, deels veroorzaakt door sterk volatiele markten enerzijds en een concentratie in de markt aan de retailer kant anderzijds.

Schommelende prijzen, beweeglijkheid in de markt

Volatiliteit in de levensmiddelenindustrie betekent een schommeling van prijzen. De markt beweegt verschillende kanten op. Zo moeten boeren en tuinders op een bepaald moment oogsten en verkopen en beschikken ze niet altijd direct over de prijzen die potentiële kopers willen betalen.

De beweeglijkheid in de markt kan ook bepaalde toekomstverwachtingen scheppen en de prijs omhoog stuwen. Wie afhankelijk is van grondstoffen en niet om kan gaan met de volatiliteit van deze producten, kan het lastig hebben met zijn korte termijn groei.

Inkoopsamenwerking voor bundeling van volume en kennis

Om je hier als bedrijf tegen te weren, kan een inkoopsamenwerking uitkomst bieden en als een verlengstuk van de deelnemende partijen werken. Een onafhankelijk strategisch inkoopplatform voor producenten in de levensmiddelenindustrie kan de verhoudingen binnen een keten in evenwicht brengen.

Triple i Sourcing ziet een toenemende vraag naar inkoopsamenwerkingen, die de impact op bepaalde processen kunnen versnellen, en biedt daarom een verscheidenheid aan inkoopmodules voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en diensten. We leveren bovendien allerhande aanverwante services: van kwaliteit en marketing tot logistieke optimalisatie en van business intelligence tot financieel advies.

Kostenbesparingen

Door het dagelijks volgen van marktontwikkelingen en het signaleren van trends kan een samenwerkingsverband goed inspelen op de volatiele prijzen. Het doel is:

  • Een betere prijs-kwaliteitverhouding.
  • Vergroting van de efficiëntie binnen de keten.
  • Innovatie en intensivering.
  • Het bundelen van kennis op het gebied van logistieke en faciliterende services.
  • Een verduurzaming van de voedingsketen.

Natuurlijk leidt bundeling van volumes tot kortingen en betere inkoopvoorwaarden, maar er zijn nog meer voordelen. Wanneer product- en marktinformatie, kennis en ervaring worden gedeeld, hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden.

Samenwerken leidt tot een vermindering van transactiekosten en tot een spreiding en afname van risico’s. Bovendien kunnen organisaties in een samenwerking meer tegenwicht bieden aan een eventueel geconsolideerde leveranciersmarkt.

Het delen van hulpmiddelen, capaciteit en infrastructuur op inkoopgebied levert kostenbesparingen op en meer kennis van producten, markten en bedrijven. Bijeenbrengen van volume in combinatie met de juiste professionele kennis zorgt voor een optimaal inkoopresultaat en meer evenwicht.

 

Foto credits: Fotograaf Rob Keeris via Nederlands Visbureau